Propet
Niszczenie dokumentów
Usługa profesjonalnego niszczenia dokumentacji jest odpowiedzią na potrzebę ochrony naszej prywatności. Oświadczenia, kwity, rachunki, wnioski, podania, nagrania głosowe, zapisy video, dane zgromadzone na twardych dyskach i setkach innych form przechowywania informacji – zostaną komleksowo zniszczone.

Poza technicznym procesem i jego cechami, które każda firma jest w stanie zakupić bądź stworzyć, wciąż pozostaje najistotniejsza sprawa jaką jest aspekt zdobywania zaufania. Dlatego też firma Propet wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta. Posiadamy własny transport, wyszkoloną i profesjonalną kadrę oraz bardzo nowoczesną linię niszczenia dokumentacji. W naszej firmie każdy klient może czuć się bezpiecznie oddając w nasze ręce jego prywatność.