Propet

Skup i recykling kabli miedzianych

Podstawą działalności naszego centrum recyclingu jest zagospodarowywanie odpadów poprodukcyjnych.

Prowadzimy odzysk metali kolorowych, któremu służy skup kabli miedzianych, zarówno pochodzących z różnorodnych zużytych urządzeń, jak i wszelkich typów wiązek samochodowych. Oprócz skupu kabli, odkupujemy też cewki telewizyjne i granulaty miedzi. Ważnym elementem naszej działalności jest też recycling kabli miedzianych i innych odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają w przedsiębiorstwach podczas procesu produkcji. W wyniku recyclingu kabli powstaje przemiał i regranulaty, które podlegają sprzedaży. Naszym zadaniem jest również zbiórka oraz utylizacja sprzętu komputerowego oraz innych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

Zbieramy odpady, transportujemy je, prowadzimy utylizację sprzętu komputerowego oraz przerób innych odpadów, a na wszystkie te działania posiadamy odpowiednie pozwolenia. Kompleksowa obsługa i dobra cena to najważniejsze cechy naszej działalności.

Recykling kabli miedzianych

Przeprowadzamy recykling kabli miedzianych, z których powstają przemiały i regranulaty. Przerób kabli przeprowadzany jest na specjalistycznej linii do tego przeznaczonej i przy użyciu profesjonalnych urządzeń, które pozwalają uzyskać produkt wysokiej jakości.

Czytaj wiecej na temat recyklingu kabli

Skup kabli miedzianych

Prowadzimy skup kabli miedzianych, które następnie podlegają procesowi recyclingu na specjalistycznej linii przerobu. Oferujemy skup wiązek samochodowych, przewodów elektrycznych i przewodów telekomunikacyjnych.

Czytaj wiecej na temat skupu kabli

Utylizacja sprzętu komputerowego

Odbieramy od klienta sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym komputerowy. Potwierdzeniem dla klienta, że utylizacja sprzętu komputerowego została przeprowadzona we właściwy sposób, są odpowiednie dokumenty.

Czytaj wiecej na temat utylizacji sprzętu komputerowego